BLADE INDEX

S1298989-1 – polsino – white – uomo tennis