BLADE INDEX

S4060237-001_S_228 – polo – white orange – uomo tennis