BLADE INDEX

S4060240-001_S_228 – polo – white orange blue – uomo tennis